Bài C6 trang 127 sgk vật lý 9


Một người cao 1,6 m được

C6. Một người cao 1,6 m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3 m. Phim cách vật kính 6 m. Hỏi người ấy trên ohim cao bao nhiêu ?

Bài giải:

Ta áp dụng kết quả của bài C4, ta có:

\(\frac{A'B'}{AB}\) = \(\frac{A'O}{AO}\) => A'B' = \(AB\frac{A'O}{AO}\) = \(160.\frac{6}{200}\) = 3,2 cm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu