Bài C4 trang 127 sgk vật lý 9

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Dựa vào hình vẽ ở bài 4

C4. Dựa vào hình vẽ ở bài 4, hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật để khằng định những nhận xét trong bài 2.

Bài giải:

Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là:

\(\frac{A'B'}{AB}\) = \(\frac{A'O}{AO}\) = \(\frac{5}{200}\) = \(\frac{1}{40}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan