Bài C4 trang 134 sgk vật lý 9

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Muốn có ảnh như bài tập 4, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp ?

C4. Muốn có ảnh như bài tập 4, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp ?

Bài giải:

Muốn có ảnh như ở bài tập 4, thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (cách kính lúp một khoảng nhỏ hơn hay bằng tiêu cự).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan