Bài C4 trang 134 sgk vật lý 9


Muốn có ảnh như bài tập 4, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp ?

C4. Muốn có ảnh như bài tập 4, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp ?

Bài giải:

Muốn có ảnh như ở bài tập 4, thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (cách kính lúp một khoảng nhỏ hơn hay bằng tiêu cự).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu