Bài C5 trang 134 sgk vật lý 9


Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống

C5. Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp.

Bài giải:

Một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp:

- Đọc những chữ viết nhỏ.

- Quan sát những chi tiết nhỏ của đồ vật, ví dụ như chi tiết nhỏ trong đồng hồ, mạch điện tử, bức tranh........

- Quan sát các chi tiết nhỏ của các con vật hoặc thực vật, như các bộ phận của con kiến, muỗi, ong...., các vân trên lá cây, chi tiết trên mặt cắt của rễ cây...).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu