Bài C3 trang 16 sgk vật lí 7


Hãy tìm cách kiểm tra xem AA\' có vuông góc với MN không

C3. Hãy tìm cách kiểm tra xem AA' có vuông góc với MN không ; A và A' có cách đều MN không.

Hướng dẫn giải:

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu