Bài C1 trang 15 sgk vật lí 7


Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn...

C1. Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiêm tra dự đoán?

Hướng dẫn giải:

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta vẫn thấy ảnh của vật.

Kết luận:  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu