Bài C2 trang 77 sgk vật lí 8


Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

C2. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

Hướng dẫn giải:

Theo thứ tự từ a đến b, rồi c, d ,e .

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu