Bài C2 trang 21 sgk vật lí lớp 88


Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.

C2. Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.

Hướng dẫn.

- Ma sát sinh ra ở các viên bị đệm giữa trục quay với ổ trục.

- Khi dịch chuyển vật nặng có thể kể những thanh hình trụ làm con lăn. Ma sát giữa con lăn với mặt trượt là ma sát lăn

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu