Bài C2 trang 16 sgk vật lí 8


Biểu diễn những lực sau đây:...

C2. Biểu diễn những lực sau đây:

- Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N).

- Lực kéo 15000 N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1 cm ứng với 5000N).

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu