Bài 9 trang 76 sgk hóa học 10


Xác định số oxi hóa

9. Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P, S, C, Br :

a) Trong phân tử KMnO4, Na2Cr2O7, KClO3, H3PO4

b) Trong ion: 

Hướng dẫn giải:

a) Trong phân tử: 

b) Trong ion:  có số oxi hóa là -1.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu