Bài 9 trang 142 sgk Vật lý lớp 12


Trong một thí nghiệm Y-âng

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2cách nhau một khoảng a = 0,8mm, khe F được chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoại, bước sóng 360nm. Một tấm giấy ảnh đặt song song với hai khe, cách chúng 1,2m. Hỏi sau khi tráng trên giấy hiện lên hình gì? Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy.

Hướng dẫn giải:

Ta chụp ảnh được một hệ vân giao thoa, gồm các vạch thẳng, đen, trằng xen kẽ song song và cách đều nhau.Vạch đen ứng với các vân sáng.

           i = \(\frac{\lambda D}{a}\) = \(\frac{0,36.10^{-3}.1,2.10^{3}}{0,8}\) = 0,54 mm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..