Bài 9 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Trong một thí nghiệm Y-âng

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2cách nhau một khoảng a = 0,8mm, khe F được chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoại, bước sóng 360nm. Một tấm giấy ảnh đặt song song với hai khe, cách chúng 1,2m. Hỏi sau khi tráng trên giấy hiện lên hình gì? Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy.

Hướng dẫn giải:

Ta chụp ảnh được một hệ vân giao thoa, gồm các vạch thẳng, đen, trằng xen kẽ song song và cách đều nhau.Vạch đen ứng với các vân sáng.

           i = \(\frac{\lambda D}{a}\) = \(\frac{0,36.10^{-3}.1,2.10^{3}}{0,8}\) = 0,54 mm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan