Bài 7 trang 38 sgk Vật lí 10


7. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi

7. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

Trả lời:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

Gọi : Vận tốc xe A đối với đất.

     : Vận tốc xe B đối với đất.

     : Vận tốc xe B đối với xe A.

Vận tốc xe B đối với xe A:

Theo định lí cộng vận tốc:  =  + 

Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vBD = 60 - 40 = 20 km/h

. Vận tốc xe A đối với xe B: (tương tự trên)

Ta có  =  +  

Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vAB = 60 - 40 = 20 km/h

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu