Bài 2 trang 37 sgk Vật lí 10


2. Nêu một ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.

2. Nêu một ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.

Trả lời:

Một chiếc xuồng máy chạy trên một đoạn sông có bờ sông song song với dòng chảy. Khi xuồng chạy xuôi dòng: chọn một vật làm mốc gắn với bờ sông tại vị trí xuất phát, gắn một trục tọa độ Ox theo chiều chuyển động của xuồng.


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu