Bài 1 trang 37 sgk Vật lí 10


1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

Trả lời:

Ví dụ: một người ngồi trên xe buýt đang chuyển động thì người đó chuyển động so với ngôi nhà bên đường nhưng đứng yên so với xe buýt 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu