Bài 1 trang 37 sgk Vật lí 10


1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

Trả lời:

HS tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan