Bài 8 trang 38 sgk Vật lí 10


8. A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên

8. A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10 km/h đang đi ngược chiều vào ga. Hai đường tàu song song với nhau. Tính vận tốc của B đối với A.

Trả lời:

Tương tự bài 5.

Gọi \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) : Vận tốc xe B đối với đất

      \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe A đối với đất

      \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với xe A

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe A.

Áp dụng công thức cộng vận tốc:

\( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) - \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + (-\( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\))

Do xe A và B chuyển động ngược chiều

vBA = vBD + vDA = -10 - 15

vBA = -25 km/h.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu