Bài 5 trang 38 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu

5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc

5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 1 phút trôi được \( \frac{100}{3}\) m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?

A. 8 km/h

B. 10 km/h

C. 12 km/h

D. Một đáp số khác.

Trả lời:

Gọi \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\)  vận tốc thuyền đối với bờ

      \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\) vận tốc nước đối với bờ

      \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) vận tốc thuyền đối với nước

Theo định lí cộng vận tốc ta có:

\( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) -  \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) - \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) + (-\( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\))

Do thuyền và nước chuyển đông ngược chiều.

v12 = v1 + v2.

Với  v1 = \( \frac{s_{1}}{t_{1}}\) = \( \frac{10}{1}\) = 10 km/h

và với v2 = \( \frac{s_{2}}{t_{2}}\) = \( \frac{10^{-1}}{3.\frac{1}{60}}\) = 2 km/h

=> v12 = 12 km/h.

Chọn C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan