Bài 5 trang 38 sgk Vật lí 10


5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc

5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 1 phút trôi được \( \frac{100}{3}\) m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?

A. 8 km/h

B. 10 km/h

C. 12 km/h

D. Một đáp số khác.

Trả lời:

Gọi \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\)  vận tốc thuyền đối với bờ

      \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\) vận tốc nước đối với bờ

      \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) vận tốc thuyền đối với nước

Theo định lí cộng vận tốc ta có:

\( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) -  \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) - \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) + (-\( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\))

Do thuyền và nước chuyển đông ngược chiều.

v12 = v1 + v2.

Với  v1 = \( \frac{s_{1}}{t_{1}}\) = \( \frac{10}{1}\) = 10 km/h

và với v2 = \( \frac{s_{2}}{t_{2}}\) = \( \frac{10^{-1}}{3.\frac{1}{60}}\) = 2 km/h

=> v12 = 12 km/h.

Chọn C

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu