Bài 7 trang 146 sgk Vật lý lớp 12

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10kV. Hãy tính:

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút

Hướng dẫn giải:

a) Cường độ dòng điện: I =  = 0,04 A = 40 mA.

 Số êlectron qua ống trong mỗi giây:

            N =  =  = 2,5.1027 êlectron/ giây

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000 J

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan