Bài 60 trang 125 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 60 Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2 cm, OB = 4cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

Bài 60 Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao  cho OA=2 cm, OB = 4cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

b) So sánh OA và OB.

c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Giải:

a)Điểm A nằm giữa O và B vì A và B đều nằm trên tia Ox và OA<OB.

b) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA+AB=OB.

c) Điểm A là trung điểm của OB vì A nằm giữa O và B nên OA=OB.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu