Bài 6 trang 93 sgk vật lí 11


Bài 6. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

Bài 6. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

A. Các êlectron mà ta đưa vào trong chất khí

B. Các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

C. Các êlectron và ionmà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

D. Các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

Hướng dẫn giải:

Chọn D, các êlectron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong trong chất khí

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu