Bài 56 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 56 Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=1cm.

Bài 56 Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia  AB lấy điểm C sao cho AC=1cm.

a) Tính CB

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=2cm. Tính CD.

Giải: a) Trên tia AB có hai điểm C,B mà AC< AB(1<4) nên C nằm giữa hai điểm A và B.

Do đó: AC+ CB= AB;  1+ CB=4; CB= 3(cm)

b) Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa C và D, đó đó: CD = CB+BD=3+2=5(cm)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan