Bài 56 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 56 Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=1cm.

Bài 56 Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia  AB lấy điểm C sao cho AC=1cm.

a) Tính CB

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=2cm. Tính CD.

Giải: a) Trên tia AB có hai điểm C,B mà AC< AB(1<4) nên C nằm giữa hai điểm A và B.

Do đó: AC+ CB= AB;  1+ CB=4; CB= 3(cm)

b) Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa C và D, đó đó: CD = CB+BD=3+2=5(cm)

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu