Bài 4 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8


Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi...

4. Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng).

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu ?

b) Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn.

a)

    Số mol photpho : \(n_{P}=\frac{12,4}{31}=\) 0,4 (mol).

    Số mol oxi : \(n_{O}=\frac{17}{32}=\) 0,53 (mol).

Phương trình phản ứng :

                    4P   +     5O2  ->      2P2O5

                   0,4           0,5             0,2 (mol)

Vậy số mol oxi còn thừa lại là :

                  0,53 – 0,5 = 0,03 (mol).

b) Chất được tạo thành là P2O5 . Theo phương trình phản ứng, ta có :

 \(n_{P_{2}O_{5}}=\frac{1}{2}n_{P}=\frac{1}{2}.0,4=\) 0,2 (mol).

Khối lượng điphotpho pentaoxit tạo thành là : m = 0,2.(31.2 + 16.5) = 28,4 gam.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu