Bài 36 trang 95 sgk toán 7 - tập 1


Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

Bài 36. Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

a)  (vì là cặp góc so le trong).

b)  (vì là cặp góc đồng vị).

c)  (vì ...).

d)  ( vì ...).

Hướng dẫn giải:

a)  (vì là cặp góc so le trong).

b)  (vì là cặp góc đồng vị).

c)  (vì là cặp góc trong cùng phía).

d)  ( vì cùng bằng cặp góc so le trong ).

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu