Bài 34 trang 94 sgk toán 7 - tập 1


Bài số 34 Toán 7: Dựa vào hình vẽ tính góc, so sánh 2 dóc A và B, Tính góc B2.

Bài 34. Hình 22 cho biết a // b và .

a) Tính .

b) So sánh  và .

c) Tính .

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:  (so le trong)

b) Ta có:  và  kề bù

nên 

 và  kề bù nên 

Vậy .

c) Cách 1:  (hai góc đối đỉnh);

Cách 2:  (hai góc so le trong);

Cách 3:  (hai góc kề bù trong cùng phía bù nhau)

nên 

Còn cách khác. Học sinh tự tính.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan