Bài 34 trang 94 sgk toán 7 - tập 1


Bài số 34 Toán 7: Dựa vào hình vẽ tính góc, so sánh 2 dóc A và B, Tính góc B2.

Bài 34. Hình 22 cho biết a // b và .

a) Tính .

b) So sánh  và .

c) Tính .

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:  (so le trong)

b) Ta có:  và  kề bù

nên 

 và  kề bù nên 

Vậy .

c) Cách 1:  (hai góc đối đỉnh);

Cách 2:  (hai góc so le trong);

Cách 3:  (hai góc kề bù trong cùng phía bù nhau)

nên 

Còn cách khác. Học sinh tự tính.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu