Bài 3 trang 74 sgk vật lý 12


Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:

3. Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:

u = 100√2cos100πt (V)

Cường độ hiệu dụng trong mạch là I = 5A.

a) Xác định C.                 b) Viết biểu thức của i.

Bài giải:

a) ZC = \(\frac{U}{I}\) = \(\frac{100}{5}\) = 20 Ω => C = \(\frac{1}{\omega Z_{C}}\) = \(\frac{1}{100\Pi . 20}\) = \(\frac{1}{2000\Pi }F\)

b) i = 5√2cos(100πt + \(\frac{\Pi}{2}\)) (A)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu