Bài 3 trang 54 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 3. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

Bài 3. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

V

1

2

3

4

5

m

7,8

15,6

23,4

31,2

39

 

 

 

 

 

 

a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

a) Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trị là 7,8 vì 

b) Vì  = 7,8 nên m= 7,8 V.

Vậy hai địa lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu