Bài 1 trang 53 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 1. Cho biêt hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Bài 1. Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau và khi \(x = 6\) thì \(y = 4\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) của \(y\) đối với \(x\);

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 9; x = 15\).

Hướng dẫn giải:

Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: \(y = kx\).

a) Với \(x = 6\), \(y = 4\) ta được \(4 = k6\).

Suy ra \(k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

b) Với \(k = \frac{2}{3}\) ta được \(y = \frac{2}{3}x\).

c) \(y = \frac{2}{3}x\)

+) Với \(x = 9\) thì \(y =\frac{2}{3}.9= 6\).

+) Với \(x = 15\) thì \(y =\frac{2}{3}.15= 10\).

loigiaihay.com

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu