Bài 1 trang 53 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 1. Cho biêt hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Bài 1. Cho biêt hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nahu và khi x = 6 thì y = 4.

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;

b) Hãy biểu diến y theo x;

c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15.

Hướng dẫn giải:

Hai địa lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: y = kx.

a) Với x = 6, y = 4 ta được 4 = k6.

Suy ra k = \( \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

b) Với k = \( \frac{2}{3}\) ta được y = \( \frac{2}{3}\)x.

c) Ta tìm được k = \( \frac{2}{3}\) => y = \( \frac{2}{3}\)x. Do đó:

với x = 9 thì y = 6.

Với x = 15 thì y = 10

 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu