Bài 3 trang 46 sgk vật lý 7


Dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào...

C3. a) Dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi phát ra tiếng to và tiếng nhỏ?

b) Dao động của các sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi phát ra âm cao và âm thấp?

Hướng dẫn giải:

Vật dao động nhanh, tần số lớn, âm phát ra cao.

Vật dao động chậm, tần số âm nhỏ, âm phát ra thấp.

Vật dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to

Vật dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.

=> a) Dao động của các sợi dây đàn mạnh, dây lệch nhiều khi phát ra tiếng to.

        Dao động của các sợi dây đàn yếu, dây lệch ít khi phát ra tiếng nhỏ.

     b) Dao động của các sợi dây đàn nhanh, khi phát ra âm cao.

        Dao động của các sợi dây đàn chậm, khi phát ra âm thấp.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu