Bài 3 trang 45 sgk vật lý 7


Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây?

C3. Hãy cho biết âm có thể truyền qua  môi trường nào sau đây?

+ Không khí;

+ Chân không;

+ Rắn;

+ Lỏng.

Hướng dẫn giải:

Âm có thể truyền qua các môi trường: 

+ Không khí;

+ Rắn;

+ Lỏng.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu