Bài 3 trang 45 sgk vật lý 7


Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây?

C3. Hãy cho biết âm có thể truyền qua  môi trường nào sau đây?

+ Không khí;

+ Chân không;

+ Rắn;

+ Lỏng.

Hướng dẫn giải:

Âm có thể truyền qua các môi trường: 

+ Không khí;

+ Rắn;

+ Lỏng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu