Bài 3 trang 44 sgk địa lý 11


Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì.

Xem thêm: Tiết 2. Kinh tế

3. Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì.

Trả lời:

-       Lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì được phân thành các vành đai chuyên canh như: vành đai rau, vành đai lúa mì, vành đai nuôi bò sữa,…

-       Nguyên nhân:

+ Do trình độ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì cao.

+ Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì mang tính chất hàng hóa cao.

+ Sản xuất nông nghiệp được sự hỗ trợ của công nghiệp và giao thông vận tải.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu