Bài 3 trang 44 sgk địa lý 11


Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì.

3. Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì.

Trả lời:

-       Lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì được phân thành các vành đai chuyên canh như: vành đai rau, vành đai lúa mì, vành đai nuôi bò sữa,…

-       Nguyên nhân:

+ Do trình độ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì cao.

+ Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì mang tính chất hàng hóa cao.

+ Sản xuất nông nghiệp được sự hỗ trợ của công nghiệp và giao thông vận tải.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan