Bài 3 trang 27 sgk địa lý 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Những nguyên nhân

3. Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định ?

Trả lời:

Nguyên nhân

-      Mức tăng dân số còn khá cao

-      Các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.

-      Tình hình chính trị thiếu ổn định.

-      Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tê – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

-      Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan