Bài 3 trang 138 sgk giải tích 12


Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) 2i(3 + i)(2 + 4i);                       b)

c) 3 + 2i + (6 + i)(5 + i);                d) 4 - 3i + .

Hướng dẫn giải:

a) 2i(3 + i)(2 + 4i) = 2i(2 + 14i) = -28 + 4i

b)  

c) 3 + 2i + (6 + i)(5 + i) = 3 + 2i + 29 + 11i = 32 + 13i

d)  4 - 3i +  = 4 - 3i +  = 4 - 3i +

                          = (4 + ) - (3 + )i =    

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bài viết liên quan