Bài 1 trang 138 sgk giải tích 12


Bài 1. Thực hiện các phép chia sau:

Bài 1. Thực hiện các phép chia sau:

a) \( \frac{2+i}{3-2i}\);          b) \( \frac{1+i\sqrt{2}}{2+i\sqrt{3}}\);           c) \( \frac{5i}{2-3i}\);           d) \( \frac{5-2i}{i}\).

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{2+i}{3-2i}\) \( =\frac{(2+i)(3+2i)}{13}=\frac{4}{13}+\frac{7}{13}i\).

b) \( \frac{1+i\sqrt{2}}{2+i\sqrt{3}}\) \( =\frac{(1+i\sqrt{2})(2-i\sqrt{3})}{7}=\frac{2+\sqrt{6}}{7}+\frac{2\sqrt{2}-\sqrt{3}}{7}i\)

c) \( \frac{5i}{2-3i}\) \( =\frac{5i(2+3i)}{13}=-\frac{15}{13}+\frac{10}{13}i\)

d) \( \frac{5-2i}{i}= (5 - 2i)(-i) = -2 - 5i\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu