Bài 21 trang 89 sgk toán 7 - tập 1


Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Bài 21. Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

a)  và  là một cặp góc ...

b)  và  là một cặp góc ...

c)  và  là một cặp góc ...

d)  và  là một ...

Hướng dẫn giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) ... so le trong.

b) ... đồng vị.

c) ... đồng vị.

d) ... cặp góc so le trong.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu