Bài 2 trang 91 sgk vật lý 12


Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có

2. Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\)bằng 3, khi

(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?

A. (1 080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);

C. (1 080 V, 2 A);                     D. (120 V, 18 A).

Bài giải:

Chọn đáp án C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu