Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8


Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?

2. 

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?

Hướng dẫn.

a) Electron, proton và nơtron

b)  +electron : kí hiệu là e, mang điện tích âm.

    + proton : kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng  số proton trong hạt nhân.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu