Bài 17 trang 20 sgk toán 7 - tập 2


Theo dõi thời gian làm một bài toán

Bài 17. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25:

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Hướng dẫn giải:

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh.

\(\overline{X}=\frac{3.1+4.3+5.4+6.7+7.8+8.9+9.8+10.5+11.3+12.2}{50}\)

\(\overline{X}\)= \(\frac{362}{50}\) = 7,24 (phút)

b) Mốt của dấu hiệu: 8 (phút).

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu