Bài 159 trang 63 sgk toán 6 tập 1


Tìm kết quả của các phép tính: a)n – n ; b)n : n (n≠0);

Tìm kết quả của các phép tính:

a) n – n ;                       b) n : n (n≠0);                                    

c) n + 0;                       d) n – 0;                        

e) n . 0;                        g) n.1;                          h) n : 1.

Giải

a) 0;                      b) 1;                             

c) n;                      d) n;                             

e) 0;                     g) n

h)n.

 

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu