Bài 15 trang 45 sgk Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 43 phiếu

Không giải phương trinh, hãy xác định các

Bài 15. Không giải phương trinh, hãy xác định các hệ số \(a, b, c\), tính biệt thức \(∆\) và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) \(7{x^2} - 2x + 3 = 0\)                     

b) \(5{x^2} + 2\sqrt {10} x + 2 = 0\);

c) \({1 \over 2}{x^2} + 7x + {2 \over 3} = 0\)                     

d) \(1,7{x^2} - 1,2x - 2,1=0\).

Bài giải:

a) \(7{x^2} - 2x + 3 = 0\)

\(a = 7,b =  - 2,c = 3\)

\(\Delta  = {( - 2)^2} - 4.7.3 =  - 80\) vô nghiệm

b) \(5{x^2} + 2\sqrt {10} x + 2 = 0\)

\(a = 5,b = 2\sqrt {10} ,c = 2\)

\(\Delta  = {(2\sqrt {10} )^2} - 4..5.2 = 0\) nghiệm kép

c) \({1 \over 2}{x^2} + 7x + {2 \over 3} = 0\)

\(a = {1 \over 2},b = 7,c = {2 \over 3}\)

\(\Delta  = {7^2} - 4.{1 \over 2}.{2 \over 3} = {{143} \over 3}\). Phương trình có hai nghiệm phân biệt

d) \(1,7{x^2} - 1,2x - 2,1 = 0\)

\(a = 1,7,b =  - 1,2,c =  - 2,1\)

\(\Delta  = {( - 1,2)^2} - 4..1,7.( - 2,1) = 15,72\).

Phương trình có hai nghiệm phân biệt.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan