Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.


Đối với phương trình

A. Kiến thức cơ bản:

Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và biểu thức ∆ = b2 – 4ac:

- Nếu ∆ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết:

x1 = \(\frac{-b + \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)  và x2 = \(\frac{-b - \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)

- Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép

x1 = x2 = \(\frac{-b }{2a}\).

- Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a và c trái dấu, tức là ac < 0. Do đó ∆ = b2 – 4ac > 0. Vì thế phương trình có hai nghiệm phân biệt.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu