Bài 144 trang 56 sgk toán 6 tập 1


Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

144. Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Bài giải:

Tìm ƯCLN (144, 192) rồi chọn các ước lớn hơn 20 của ƯCLN (144, 192).

ĐS: 24, 48.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu