Bài 144 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 73 phiếu

Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Bài 144. Tìm các ước chung lớn hơn \(20\) của \(144\) và \(192\).

Bài giải:


\(144=2^4.3^2\)

\(192=2^6.3\)

\(ƯCLN (144, 192)=2^4.3=48\) 

Các ước của \(48\) là: \(Ư(48)={\rm{\{ }}1;2;3;4;6;8;12;16;24;48\} \)

\(ƯCLN (144, 192)=48\) do đó các ước của \(48\) là ước chung của \(144\) và \(192\)

Vậy các ước chung lớn hơn \(20\) của \(144\) và \(192\) là \(24;48\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan