Bài 140 trang 56 sgk toán 6 tập 1


Tìm ƯCLN của:

140. Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176;                                     b) 18, 30, 77.

Bài giải:

a) Vì 80 \(\vdots\) 16 và 176 \(\vdots\) 16 nên ƯCLN (16, 80, 176) = 16;

b) Ta có 18 = 2 . 32 ; 30 = 2 . 3 . 5; 77 = 7 . 11. Do đó 18 , 30, 77 không có ước chung nào khác 1. Vậy ƯCLN (18, 30, 77) = 1.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu