Bài 143 trang 56 sgk toán 6 tập 1


Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420

143. Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420 \(\vdots\) a và 700 \(\vdots\) a.

Bài giải:

Theo đầu bài a là ƯCLN (144, 192) rồi chọn các ước lớn hơn 20 của ƯCLN (144, 192.

ĐS: 24, 48.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu