Bài 139 trang 56 sgk toán 6 tập 1


Tìm ƯCLN của:

139. Tìm ƯCLN của:

a) 56 và 140;                     b) 24, 84, 180;

c) 60 và 180;                     d) 15 và 19.

Bài giải:

a) Ta có 56 = 23 . 7; 140 = 22 . 5 . 7. Do đó ƯCLN (56, 140) =  22  . 7 = 28;

b) Ta có  24 = 23 . 3; 84 = 22 . 3 . 7; 180 = 22 . 32 . 5.

Vậy ƯCLN (24, 84, 180) =  22 . 3 = 12.

c) Vì 180 \(\vdots\) 60 nên ƯCLN (60, 180) = 60;

d) ƯCLN (15, 19) = 1.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu