Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu

Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2

Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là \({1 \over 2}\)

Hướng dẫn làm bài:

P(x) có nghiệm là \({1 \over 2}\)  tức là P(\({1 \over 2}\)) = 0 do đó :

\(a.{1 \over 4} + 5.{1 \over 2} - 3 = 0\)

\(a.{1 \over 4} = 3 - {5 \over 2}\)

\(a{1 \over 4} = {1 \over 2}\)

\(a = {1 \over 2}.4\)

a = 2

Vậy đa thức P(x) =2x2 + 5x - 3

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan