Bài 11 trang 10 sgk toán 6 tập 1


Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

11.

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

b) Điền vào bảng:

 

Bài giải:

a) 135.10 + 7 = 1357.

b)

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu