Bài 1 - Trang 55 - SGK Vật lí 12


Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

1. Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Giải.

Có, nhưng khác nhau về tần số.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu