Bài 1 trang 17 sgk vật lí 9


cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó ...

Bài 1. cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2

Hướng dẫn.

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: \(R_{td}=\frac{U_{AB}}{I}=\frac{6}{0,5}\) = 12 Ω.

b) Vì R1 + R2 = R suy ra R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7 Ω. 

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu