Bài 1, bài 2 trang 110 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính.

Bài 1: Tính:

a)                             

    a.                   b.                    c.                       d.                      đ

b)                                  

    e.                  f.                      g.                        h.                     i.

Bài 2: Tính:

12 - 1 =                     13 - 1 =                      14 - 1 =

17 - 5 =                     18 - 2 =                      19 - 8 =

14 - 0 =                     16 - 0 =                      18 - 0 =

Bài giải:

Bài 1: a)

a. Kết quả bằng 11.

b. Kết quả bằng 12.

c. Kết quả bằng 13.

d. Kết quả bằng 13.

đ. Kết quả bằng 15.

e. Kết quả bằng 11.

f. Kết quả bằng 17.

g. Kết quả bằng 11.

h. Kết quả bằng 12.

i. Kết quả bằng 12.

Bài 2:

12 - 1 = 11                    13 - 1 = 12                      14 - 1 = 13

17 - 5 = 12                    18 - 2 = 16                      19 - 8 = 11

14 - 0 = 14                    16 - 0 = 16                      18 - 0 = 18

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan