Bài 1, bài 2, Tiết 42 trang 43 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh

Bài 1. Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Bài 2.Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

Giải:

Hình 1 có 4 góc vuông

Hình 2 có 2 góc vuông.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan