Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Bài 1. Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước

Bài 1. Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Giải

Bài 2.Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

 Hình 1                                                                   Hình 2

Giải:

Hình 1 có 4 góc vuông

Hình 2 có 2 góc vuông.

Bài 3. Hai miếng bìa nào có thể ghép với nhau được một góc vuông như hình A hoặc hình B.

Giải:

Hình A được ghép bởi miếng bìa 1 và miếng bìa 4.

Hình B được ghép bởi miếng bìa 2 và miếng bìa 3.

Bài 4. Thực hành:

Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông?

Giải

Học sinh lấy tờ giấy bất kì gấp đôi rồi gấp tư như hình vẽ để được góc vuông. Các em có thể lấy góc vuông này thay eke để kiểm tra nhận biết góc vuông.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan